Regional CISCO Networking Academy, FIIT STU Bratislava

Riaditeľ RCNA: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.,
E-mail: cicak [at] fiit.stuba.sk

Sekretariát RCNA: Zuzana Marušincová,
tel.: 02/65429 502, 02/60291 388,
fax: 02/65420 587
E-mail: marusincova [at] fiit.stuba.sk

Adresa: RCNA FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Laboratórium: budova FIIT/FEI STU, blok D, 1. poschodie vľavo, miestnosť D-105, resp. D-113

Akékoľvek ďalšie informácie:
E-mail: info [at] cisco.fiit.stuba.sk

Námety a pripomienky k www stránke:
E-mail: admin [at] cisco.fiit.stuba.sk

Späť