O RCNA pri FIIT STU v Bratislave...

Štatút RCNA - Úplné znenie štatútu "Regional Cisco Networking Academy" pri Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave...

Prečo sa zapojiť do RCNA? - Aké výhody má pre Vás zapojenie do programu Cisco NetAcad práve na našej RCNA...

Akademický program - Základné informácie o štúdiu v rámci tzv. Cisco Networking Academy Programu (CNAP) pre študentov denného štúdia a zamestnancov rezortu školstva...

Neakademický program - Základné informácie o štúdiu v rámci tzv. Cisco Networking Academy Programu (CNAP) pre záujemcov, ktorí nie sú študentami denného štúdia a nie sú zamestnancami rezortu školstva...

Vybavenie laboratória - Opis sieťových prvkov (smerovačov a prepínačov) vo vybavení laboratória RCNA v ktorom sa uskutočňujú praktické cvičenia...

Kontakty na RCNA - Riaditeľ, sekretariát, poštová adresa, umiestnenie (kde nás hľadať), e-maily...