Vybavenie laboratórií RCNA FIIT

Miestnosť D-105

7x modulárny smerovač rady 2811
4x modulárny smerovač rady 2600XM
3x smerovač rady 2500 s fixnou konfiguráciou

Vybavenie laboratória v miestnosti D-105 je primárne určené na výuku kurzov CCNP. Smerovače sú preto vybavené operačným systémom Cisco IOS najnovšej verzie. Máme tým zabezpečené, že smerovače sú schopné vykonávať všetky potrebné funkcie ako:

1x PBX ADTRAN Atlas 550

Systém Atlas 550 od firmy Adtran nie je len obyčajná pobočková ústredňa. Zahŕňa v sebe kompletné riešenie telefónnej a ISDN ústredne, Frame Relay switch a mnohé ďalšie funkcie a to všetko integrované do jedného zariadenia. Je stavaný modulárne, čím je zabepečená jeho prispôsobivosť terajším ako aj budúcim potrebám kurzov CNAP.

1x prepínač Catalyst 3560-24PS
3x prepínač Catalyst 3550T-24
6x prepínač Catalyst 2950T-24

Všetky prepínače sú fixnej konfigurácie a vybavené najnovším operačným systémom Cisco IOS v takzvanom EMI (Enhanced Multilayer switch Image) prevedení. Vďaka tomu sú schopné poskytovať úplne všetky funkcie ako:

4x Cisco PIX 515E firewall
1x Cisco ASA 5510 firewall
6x Cisco 7940G IP Phone
4x Creative Live! webcam
5x Creative headphones HQ-1300Miestnosť D-113

6x modulárny smerovač rady 2600XM
2x modulárny smerovač rady 2811
3x smerovač rady 2500 s fixnou konfiguráciou
8x prepínač Catalyst 2960-24TT

2x Cisco AP 1232, 802.11a/g
4x Cisco AP 1130, 802.11a/g
2x Cisco BR 1310, 802.11g
8x Cisco antenna AIR-ANT4941
8x cardbus wireless NIC AIR-CB21AG, 802.11a/g
8x PCI wireless NIC AIR-PI21AG, 802.11a/g
Vybavenie laboratória v miestnosti D-113 je primárne určené na výuku kurzov CCNA a FWL a preto sú hardwarové a softwarové nároky na vybavenie laboratória nižšie. Smerovače ako aj prepínače podporujú všetky funkcie potrebné pre výuku kurzov CCNA ako:

Miestnosť D-109

8x smerovač rady 2500 s fixnou konfiguráciou
2x prepínač Catalyst 2950-24
6x prepínač Catalyst 2950-12
Vybavenie laboratória v miestnosti D-105 je primárne určené na výuku kurzov CCNA 1 a 2 a preto sú hardwarové a softwarové nároky na vybavenie laboratória najnižšie. Smerovače ako aj prepínače podporujú všetky funkcie potrebné pre výuku kurzov CCNA 1 a 2, ako:


Kompletný zoznam vybavenia D105 je k dispozicii tu.
Kompletný zoznam vybavenia D113 je k dispozicii tu.
Späť