Aktuality

Otvorenie tried v zimnom semestri 2020/2021

7.9.2020

1S-AV-03 - trieda kurzu prvého semestra CCNA, začínajúca 10.9.2020.

Letná škola 2020

26.8.2020

3S-AV-02 - trieda tretieho semestra CCNA, začínajúca 16.7.2020.

ROUTE-AV-01- trieda CCNP zemeraná na problematiku smerovania, začínajúca 29.8.2020.

Otvorenie tried v letnom semestri 2019/2020

6.2.2020

2S-AV-03 - trieda druhého semestra CCNA, začínajúca 6.2.2020.

1S-RB-02 - trieda pravidelného kurzu prvého semestra CCNA, začínajúca 7.2.2020.

Otvorenie tried v zimnom semestri 2019/2020

8.11.2019

1S-HP-05 - trieda pravidelného kurzu prvého semestra CCNA, začínajúca 7.11.2019.

Druhá fáza letnej školy

1.8.2019

V rámci druhej fázy letnej školy sa nám zatiaľ podarilo otvoriť pre vás tieto triedy:

  • 4S-AV-01 - trieda štvrtého semestra CCNA, začínajúca 6.8.2019.

Prvá fáza letnej školy

4.7.2019

V rámci prvej fázy letnej školy sa nám zatiaľ podarilo otvoriť pre vás tieto triedy:

  • 1S-RB-01 - trieda prvého semestra CCNA začínajúca 4.7.2019.

Otvorenie tried v letnom semestri 2018/2019

28.5.2019

3S-AV-01 - trieda tretieho semestra CCNA, začínajúca 28.5.2019.

Letná škola 2019

9.5.2019

Letna skola

Počas leta máte možnosť absolvovať na CNA FIIT STU ľubovolné dva CCNA kurzy, s možnosťou pokračovať v štúdiu v zimnom semestri.

Kurzy sa budú otvárať v dvoch fázach:

  • od 17. 6. 2019 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4
  • od 5. 8. 2019 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4


V každej fáze budeme ponúkať všetky 4 CCNA kurzy najnovšieho curricula (verzia 6), takže je na vás, ktoré z nich počas leta absolvujete. Dokončite si svoju prípravu na 200-125 CCNA certifikačnú skúšku.

Končiaci študenti (tohtoročný absolventi) majú možnosť absolvovať kurzy za akademické ceny, pokiaľ sa kurz začne do 31. 8. 2019.

Stretávať sa budeme raz týždenne v laboratóriach CNA, v budove FIIT STU na Iľkovičovej 2 v Bratislave.

  • Podmienky pre účasť a poplatky sú rovnaké, ako pri bežných kurzoch.
  • Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár v sekcii Registrácia.
  • V prípade nedostatočného počtu záujemcov sa nemusia otvoriť všetky kurzy.
1  2  3  4  ...   12