Aktuality

Otvorenie tried

5.10.2012

Otvorili sme triedu štvrtého semestra CCNA 4S-JS-02 v piatky 13:00 - 17:00 bežiaca od 19.10.2012 do 23.11.2012.

Otvorenie tried

3.10.2012

Otvorili sme triedu tretieho semestra CCNA 3S-MC-01 v piatky 13:00 - 17:00 bežiaca od 5.10.2012 do 16.11.2012.

Otvorenie tried

1.10.2012

Otvorili sme triedu prvého semestra CCNA 1S-DM-02 v pondelky 17:00 - 21:00 bežiaca od 1.10.2012 do 5.11.2012.

Otvorenie tried

1.10.2012

Otvorili sme triedu prvého semestra CCNA 1S-DM-03 v stredy 17:00 - 21:00 bežiaca od 3.10.2012 do 7.11.2012.

Otvorenie tried

1.10.2012

Otvorili sme triedu druhého semestra CCNA 2S-MC-02 v stredy 17:00 - 21:00 bežiaca od 3.10.2012 do 31.10.2012.

Otvorenie tried

27.9.2012

Otvorili sme triedu tretieho semestra CCNA 3S-MH-04 v štvrtky 17:00 - 21:00 bežiaca od 27.9.2012 do 15.11.2012.

Ponuka letných kurzov

30.5.2012

RCNA FIIT STU aj tento rok počas leta otvára CCNA kurzy. Otváranie prebehne v dvoch fázach:

  • 18. 6.
  • 30. 7.

V oboch termínoch sa v prípade dostatočného počtu záujemcov otvoria všetky semestre. Za 3 mesiace si teda máte možnosť spraviť 2 CCNA semestre.

Podmienky pre účasť a poplatky sú rovnaké, ako pri bežných kurzoch. Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár v sekcii Registrácia.

Pozn.: nejedná sa o zrýchlene kurzy, počet hodín stretnutí a tempo je rovnaké ako pri normálnych kurzoch. 

Zmena cien priemyselných certifikátov CCENT a CCNA

29.1.2012

Spoločnosť Cisco oznámila zmenu v cenníku certifikačných skúšok CCENT(ICND1 a ICND 2) a CCNA. Cena certifikačnej skúšky CCNA bola zvýšená o 22,5$, cena certifikačných skúšok ICND1 a ICND2 bola zvýšená o 12,5$. Tieto zmeny sú platné od 16.1.2012.

Zvýšenie cien však nezasiahne tých naších študentov, ktorí po úspešnom absolvovaní finalnej skúšky z CCNA4 požiadajú o tzv. Voucher, čiže zľavu z certifikačnej skúšky. Táto bola totiž zvýšená z doterajších 50% ceny certifikačnej skúšky na 58% ceny certifikačnej skúšky.

Viac informácií spolu s podrobným vysvetlením nájdete v dole pripojenom oficiálnom oznámení spoločnosti Cisco.

 

Update on Vouchers and Cisco CCENT and CCNA Certification Exam Price Increases

Cisco continues to make strong investments in its certification and training program to meet the growing demand for skilled and qualified networking professionals. To facilitate growth, maintain competitiveness, and standardize exam pricing, Cisco has increased the standardized global prices for the following Cisco certification exams, effective January 16, 2012:

  • Cisco CCNA Composite exam (640-802)
  • ICND1 (640-822) – Cisco CCENT certification exam
  • ICND2 (640-816)

Please be advised that Cisco Networking Academy students who are eligible for vouchers for these exams will not be affected by the price increases. Cisco is increasing the value of student voucher discounts for eligible Networking Academy students by 8 percent, from 50 percent to 58 percent, to eliminate the impact of the price increases for our students.

  Students who registered for the exam prior to January 16, 2012, will not need to pay the increased exam prices.  Students who request a voucher on or after January 16, 2012, will receive an increased discount voucher to accommodate the new exam pricing.

  While the timing of the price increase was planned to minimize the impact on as many students as possible, there may be some students who requested a voucher earlier than January 16, 2012, but did not register for the test prior to that date. Unfortunately, those students will need to pay an additional US$12.50 for the ICND1 or ICND2 exams and US$22.50 for the CCNA Composite exam.

  We appreciate your support and understanding that occasionally Cisco does adjust exam prices without prior public notice. Going forward, Networking Academy voucher-eligible students will receive a higher discount voucher to eliminate the impact of the recent price changes.

1  ...   5  6  7  8  9  10  11