Pravidelné otváranie tried kurzu CCNA1

Od letného semestra ak. roka 2016/2017 začíname periodicky otvárať triedy prvého semestra prípravy na certifikačnú skúšku CCNA. Triedy sa budú otvárať pravidelne 3-krát do roka (začiatok kurzu: január, jún, október). V iných termínoch sa budú otvárať podľa množstva záujemcov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť klasickým spôsobom cez registračný formulár v sekcii Registrácia. Pri ponuke termínov budú štandardne oslovení všetci čakatelia na kurz CCNA1, ale pokiaľ preferujete niektoré obdobie kurzu, môžete to napísať do poznámky v prihláške (napr. kurz so začiatkom v októbri).