2.-3. semester (CCNA2 + CCNA3 Routing and Switching)
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- študent predmetu Prepínanie a smerovanie v IP sieťach na FIIT
Tento kurz je zameraný na doplnenie problematiky 2. a 3. semestra CCNA, ktorá nebola preberaná (resp. precvičovaná) na predmete PSIP (Prepínanie a smerovanie v IP sieťach). Okrem teoretických online testov 2. aj 3. semestra si študent precvičí základy zabezpečenia a monitorovania lokálnej siete (portsecurity, syslog), identifikáciu zariadení pomocou CDP a LLDP, problematiku protokolov DTP a VTP, smerovanie medzi virtuálnymi sieťami VLAN na prepínačoch (L3 switching), smerovanie IPv6 paketov, filtrovanie komunikácie pomocou ACL, pokročilejšie formy redundancie v IP sieťach ako Etherchannel a FHRP, nastavovanie IP adries v sieti pomocou DHCP a SLAAC. Časť kurzu je tiež venovaná bezdrôtovým lokálnym sieťam WLAN.