Učebná osnova CCNP

5. semester (CCNP-ROUTE) - Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
ID certifikačnej skúšky: 642-902
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO
- alebo držiteľ platného certifikátu CCNA
- alebo študenti FIIT s absolvovanými predmetmi: Prepínanie a smerovanie v IP sieťach a WAN technológie
Kurz je zameraný na prehĺbenie si a rozšírenie znalostí o smerovacích protokoloch. Účastníci si prehĺbia svoje vedomosti z pokročilých techník adresovania IPv4 ako CIDR a VLSM, NAT, DHCP a oboznámia sa s protokolom IPv6. Detailne sa rozoberú IGP smerovacie protokoly RIPv2, EIGRP, OSPF a IS-IS. Účastníci sa ďalej dozvedia o technikách používaných pri optimalizovaní výmeny dát v sieťach, ako aj techniky vyberania ciest pre dáta nielen na základe cieľovej IP adresy, ale aj na základe zdrojovej IP adresy a informácií zo štvrtej vrstvy OSI modelu ako sú TCP a UDP porty. Kurz pokračuje vysvetlením základov externého smerovacieho protokolu BGPv4.
 
6. semester (CCNP-SWITCH) - Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
ID certifikačnej skúšky: 642-813
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO
- alebo držiteľ platného certifikátu CCNA
- alebo študenti FIIT s absolvovanými predmetmi: Prepínanie a smerovanie v IP sieťach a WAN technológie
Účastníci sa hlbšie ponoria do problematiky prepínania na druhej a tretej vrstve. Budú im objasnené všetky technológie VLAN a Spanning-Tree protokolu, ako aj techniky bezpečnosti proti zneužitiu slabín týchto riešení používaných v prepínačoch. Naučia sa chrániť siete pred "single point of failure" a rozdeľovať záťaž medzi viaceré servery jedného clustera. Súčasťou semestra je množstvo úloh zameraných hlavne na praktické osvojenie si získaných teoretických poznatkov. Na účastníkov takisto čaká riešenie niekoľkých komplexných problémov, s ktorými sa sieťoví špecialisti bežne stretávajú v ich každodennej praxi.
 
7. semester (CCNP-TSHOOT) - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)
ID certifikačnej skúšky: 642-832
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- ukončené / absolvované semestre ROUTE + SWITCH
Tento semester je čerešničkou na torte a vyvrcholením snaženia študenta pripraviť sa a zvládnuť poslednú z troch komerčných CCNP skúšok a získanie priemyselného CCNP certifikátu, ktorý ho bude oprávňovať niesť titul CCNP profesionál na najbližšie 3 roky. Zatiaľ čo semestre ROUTE a SWITCH učia nové technológie s dôrazom na AKO to spraviť, TSHOOT rieši PREČO to či ono nefunguje ako má. Počas semestra sa rieši množstvo úloh, od jednoduchších, základných, až po komplexne zložité úlohy s problematikou ROUTE a SWITCH.

 

Aby študent získal CCNP certifikát, musí mať platný CCNA certifikát a je nutné aby ukončil každý z CCNP semestrov danou certifikačnou skúškou. CCNP certifikát je platný 3 roky. Bližšie informácie nájdete na stránke Career Certifications & Paths.