Cisco certifikácie

Čo je to certifikácia od IT spoločnosti?

Veľká časť svetových IT (a nie len IT) spoločností zaviedla počas svojej existencie istú formu certifikácií. Certifikácia danej spoločnosti má za úlohu garantovať vedomosti držiteľa certifikácie v oblasti danej certifikačným procesom. Z takéhoto systému vyplývajú benefity pre obe strany. Pre spoločnosť, ktorá garantuje svoje certifikáty, vzniká na trhu rešpektované zázemie ľudí ovládajúcich oblasť podnikania tejto spoločnosti, zároveň s tým rastie kvalita pri zavádzaní riešení tejto spoločnosti v praxi a v neposlednom rade je to dobrý marketingový ťah.

K čomu je to dobré pre mňa?

Z pohľadu držiteľa certifikácie ide v prvom rade o výhodu na trhu práce, ktorá je ľahko dokladovateľná. Veľmi často sa totiž stáva, že veľa IT ľudí má extrémne rozdiely v schopnostiach a vedomostiach. Avšak, ak ich uchádzač o zamestnanie nie je schopný predviesť alebo dokladovať vo veľmi obmedzenom čase pohovoru, výber zamestnanca nemusí vôbec dopadnúť optimálne. O to viac, ak ide o veľkú spoločnosť, kde prvou líniou pri hľadaní zamestnancov sú personalisti. Ešte častejšie je možné dokonca vidieť ponuky na pracovné miesta, ktoré sú podmienené držaním istej certifikácie (pozn.: v tomto bode naším študentom na úvodnom stretnutí odporúčame vložiť do vyhľadávania na ľubovoľnom portáli s ponukami IT pozícií skratky jednotlivých úrovni Cisco certifikácií CCNA, CCNP, CCIE).

Cisco certifikácie?

V našej akadémii prebieha výučba smerujúca k úspešnému zvládnutiu certifikácií od spoločnosti Cisco Systems. Spoločnosť Cisco Systems Inc. Je aktuálne jedným z najväčších (ak nie najväčším) hráčom na trhu v oblasti sieťových technológií a sietí všeobecne. Cisco Systems vyrába a aj vyvíja všetko od kabeláže cez smerovače až po softvér pre potreby sietí. V rámci svojich certifikácií sú najvýznamnejšie certifikácie Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Profesional (CCNP)Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Tieto tri úrovne certifikácie od spoločnosti Cisco Systems zastrešujú jadro vedomostí o smerovaní v TCP/IP sieťach. Taktiež je vhodné spomenúť, že certifikácia CCIE je podľa prieskumov aktuálne technicky najnáročnejšia IT certifikácia na svete a zároveň jej držitelia sú najlepšie platovo ohodnotení.

Ako získam Cisco Certified Network Associate – CCNA certifikáciu?

CCNA je základným kameňom vedomostí „sieťara“. Obsahuje všetky informácie v ľahko prijateľnej podobe v štyroch semestroch výučby a nevyžaduje si žiadne predošlé vedomosti o sieťach. Po absolvovaní kurzov CCNA1 až CCNA4 by mal byť absolvent pripravený zložiť certifikačnú skúšku v niektorom z certifikačných stredísk. Samotná skúška stojí 250$ USD (amerických dolárov). Samozrejme u nás na Slovensku je táto cena prerátaná kurzom USD/EUR a následne ešte prirátaná DPH. Je možné isť skúsiť zložiť certifikačnú skúšku aj bez absolvovania všetkých štyroch kurzov. Za 250$ USD Vás s radosťou preskúšajú, aj keď ste nikdy nepočuli slovo Cisco. Avšak výhodou pre absolventov všetkých štyroch kurzov v sieťovej akadémii je okrem poriadnej prípravy na túto skúšku aj 50 %-ná zľava z ceny skúšky (platné od 1.7.2010).

Samotný priebeh certifikácie je vcelku jednoduchý. Ak ste pripravený na zloženie tejto skúšky, stačí si vybrať certifikačné miesto (v Bratislave asi najlepšie navštíviť spoločnosť Gratex alebo Soitron, pomocou webového formulára alebo cez e-mail si dohodnúť termín skúšky. Máte na výber platiť v hotovosti pred začatím skúšky, avšak v ponuke u každého lepšieho centra je aj možnosť platiť prevodom.

V dohodnutom termíne sa dostavíte na skúšku, kde Vás odfotia a musíte sa podpísať na snímač podpisov. Toto opatrenie slúži na to, aby nebolo možné na Vaše meno poslať niekoho iného, ktorý by za Vás zložil skúšku. Samotný test prebieha v monitorovanej miestnosti (kamera niekde okolo Vás) a budete požiadaný odložiť si všetky veci ako mobil, peňaženku, hodinky do zabezpečenej skrinky. Na CCNA skúšku máte 120 minút (oficiálnych 90 minút + 30 minút ako bonus, že sme neanglofónna krajina a skúška je v angličtine). Bodové hodnotenie testu je od 300 do 1000 bodov, pričom na úspešné absolvovanie je potrebné v závislosti od vygenerovaného testu od 790 do 850 bodov. Najčastejšie to býva 825 bodov.

Test spočíva vo viacerých typoch otázok na monitore počítača. Priemerne je v teste od 50 do 60 otázok a čo je veľmi dôležité si uvedomiť je, že ak raz odpoviete na otázku, tak sa k nej nie je možné vrátiť. Vždy je na monitore iba jedna otázka a tlačidlo „Next“. Akonáhle stlačíte tlačidlo „Next“, systém skontroluje, či ste zaškrtli žiadaný počet odpovedí, alebo sa Vás spýta, či ste si istý svojimi odpoveďami a chcete pokračovať ďalšou otázkou. Prechádzate na ďalšiu otázku. Samotné otázky v teste sú buď klasické testové otázky s jednou alebo viacerými správnymi možnosťami, alebo rôzne formy simulátorov, kde je potrebné niečo zistiť alebo nakonfigurovať. Výhodou je, že vždy je povedané koľko správnych odpovedí otázka obsahuje. Horšie je občas rozpoznať správnu odpoveď od „správnejšiej“ a v simulátoroch sa vždy konfigurujú len priamočiare zadania a nie chytáky alebo zákerne znefunkčnené topológie. Demo ukážka typov otázok, ktoré Vás čakajú na certifikácii.

Akonáhle stlačíte tlačidlo „Next“ na poslednej otázke, dostávate bodový výsledok a viete či ste zložili skúšku. Ak ste neboli úspešný, prišli ste o svoje peniaze a možnosť získať certifikát. Je to vždy nepríjemná skúsenosť a veľa ľudí to dokáže na istý čas odradiť. O to viac si svoju certifikáciu budete vážiť. Pravdu povediac po štyroch semestroch by bola príliš veľká škoda nedotiahnuť CCNA úroveň do konca. Zároveň existujú zamestnávatelia, ktorí dosiahnutie certifikácie automaticky hodnotia zvýšením platu.

Ak ste skúšku zložili úspešne, odporúčame si zobrať deň voľno a osláviť to! Určite si to zaslúžite. V tomto momente dostanete na mail prístupové údaje do Cisco Certification Tracking System, čo je webová služba, kde môžete sledovať platnosť svojho nového CCNA, alebo postup pri Vašej ďalšej certifikácii. Hlavne Vám tento systém teraz umožní vyplniť si Vaše meno a adresu. Na toto meno a adresu Vám za pár týždňov príde veľká A4 obálka s vytlačeným certifikátom (obsahuje hlavne webovú adresu a kód, ktorým si môžete Vy alebo Váš zamestnávateľ overovať platnosť certifikácie). Taktiež bude ešte v obálke gratulačný list a malá kartička s vašim menom a  logom Cisco Systems do peňaženky o veľkosti vizitky.

Koľko certifikát platí a ako sa recertifikovať?

CCNA certifikácia má platnosť 3 roky, potom je potrebné sa recertifikovať. Sami uznáte, sieťové technológie napredujú a certifikát až do konca života by nebol na trhu taký silný ako je Vami dosiahnutý CCNA certifikát. Cisco však prišlo s úžasným konceptom ako sa recertifikovať a zároveň Vás motivovať dosiahnuť vyššiu certifikáciu. Každá zložená certifikačná skúška rovnakej alebo vyššej úrovne recertifikuje Váš CCNA certifikát alebo inú skúšku rovnakej alebo nižšej úrovne. Vysvetlime si to na nasledovnom príklade práve s CCNA skúškou (momentálne má označenie 642-802). Ak sa chcem recertifikovať, môžem znova zložiť skúšku CCNA 642-802. Ale môžem tiež pokračovať a recertifikovať si svoje CCNA tak, že sa certifikujem ako CCNA Voice, CCNA Wireless alebo CCNA Security alebo ľubovoľnou skúškou z programu CCNP, CCIP, CCSP, atď. Certifikácie končiace na „P“ sú úrovne „Professional“ a majú vyššiu váhu ako úroveň „A“ teda „Associate“. Ďalším príkladom je certifikácia CCNP, ktorá sa skladá z troch certifikačných skúšok a každá z nich Vám recertifikuje CCNA na Vašej ceste za CCNP. Ak ste dosiahli CCNP a chcete ho recertifikovať, zložiť CCNA skúšku na to síce nestačí, ale za to Vám stačí zložiť aspoň jednu zo skúšok tvoriacich CCNP alebo inú „P“ certifikáciu, alebo CCNA Voice, CCNA Wireless alebo CCNA Security. Jedna dobrá informácia je, že skúšky úrovne „P“ stoja 150$ USD a tak aj keď splniť CCNP požiadavky Vás vyjde na 3 krát 150$ USD, recertifikácie celého Vášho portfólia certifikácií Vás na „P“ úrovni vyjde vždy iba 150$ USD.

Certifikácia CCNP

Certifikácia úrovne CCNP je najvyššia forma Cisco Certifikácií, aká je vyučovaná v rámci CNA FIIT STU. K tejto certifikácií vedú „len“ tri semestre, avšak tieto semestre sú tvorené intenzívnymi osem hodinovými laboratórnymi praktickými stretnutiami. Okrem toho je potrebné si naštudovať veľké množstvo informácií. Odmenou za toto úsilie je veľmi silný certifikát na trhu práce v oblasti sietí.

Certifikácia CCNA Voice

Na certifikáciu CCNA Voice pripravujeme v našej akadémii kurzom IP Telephony (CCNA Voice). Ide o vstupný kurz do sveta VoIP, IP telefónie a celkovo prenosu hlasu cez IP sieť.

Na úspešné získanie certifikátu CCNAV (CCNA Voice) je nutné mať platný certifikát CCNA alebo hociktorý CCIE (CCDE) certifikát a absolvovanú skúšku, ktorá vedie k získaniu tohto certifikátu.
Obrázok CCNA Voice certifikácia

Podrobnejšie informácie o certifkácii a recertifikácii sa nachádzajú v tomto dokumente PDF a na stránke:
http://www.cisco.com/web/learning/le3/le2/le0/le3/learning_certification_type_home.html

pyramida