Odporúčané študijné materiály

Odporúčané študijné materiály pre CCNA

Študenti dostanú online prístup k študijným materiálom na stránke cisco.netacad.net. Online interaktívne materiály sú písané v anglickom jazyku. Na tejto stránke si študenti študujú príslušný semester a jednotlivé moduly podľa harmonogramu triedy. Na stránke sa študenti samostatne testujú podľa pravidiel stanovených inštruktorom. Nie sú vyžadované žiadne dodatočné materiály na úspešné ukončenie semestrov alebo certifikačnej skúšky CCNA.

Kto má však záujem o knižné materiály, odporúčame nasledovné tituly:

CCNA Kompletní přehled příkazů CCNA
Kompletní přehled příkazů
Autorizovaný výukový průvodce
Autor:Scott Empson
Vydavateľstvo:Computer Press, 2009
Počet strán:336
Jazyk:Český
ISBN:9788025122860
 
CCNA Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802 CCNA
Cisco Certified Network Associate
Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802
Autor:Todd Lammle
Vydavateľstvo:Computer Press, 2010
Počet strán:928
Jazyk:Český
ISBN:9788025123591
 
CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide: Exam 640-802 CCNA
Cisco Certified Network Associate
Study Guide: Exam 640-802
Autor:Todd Lammle
Vydavateľstvo:Sybex; 6 edition, 2007
Počet strán:1008
Jazyk:Anglický
ISBN:9780470110089
 
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-802) CCNA
Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-802)
Autor:Richard Deal
Vydavateľstvo:McGraw-Hill Osborne Media; 3 edition, 2008
Počet strán:983
Jazyk:Anglický
ISBN:9780071497282
 
CCNA Official Exam Certification Library (Exam 640-802), Third Edition (Containing ICND1 and ICND2 Second Edition Exam Certification Guides) CCNA Official Exam Certification Library (Exam 640-802)
Third Edition (Containing ICND1 and ICND2 Second Edition Exam Certification Guides)
Autor:Wendell Odom
Vydavateľstvo:Cisco Press; 3 edition, 2007
Počet strán:1475
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587201837

Odporúčané študijné materiály pre CCNP

Študenti dostanú online prístup k študijným materiálom na stránke cisco.netacad.net. Online interaktívne materiály sú písané v anglickom jazyku. Na tejto stránke si študenti študujú príslušný semester a jednotlivé moduly podľa harmonogramu triedy. Oficiálne materiály sú však knižné tituly s označením Official Certification Guide od Cisco Press. Cisco už nevydáva a ani neaktualizuje online materiály v prostredí NetAcad. Oficiálna požiadavka od Cisca je zaobstarať si nasledovné knižné materiály pre jednotlivé semestre CCNP a zvládnutie certifikačných skúšok:

CCNP ROUTE 642-902 Official Certification Guide CCNP ROUTE 642-902
Official Certification Guide
Autor:Wendell Odom
Vydavateľstvo:Cisco Press, 2010
Počet strán:768
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587202537
 
CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide CCNP SWITCH 642-813
Official Certification Guide
Autor:David Hucaby
Vydavateľstvo:Cisco Press, 2010
Počet strán:460
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587202438
 
CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide CCNP TSHOOT 642-832
Official Certification Guide
Autor:Kevin Wallace
Vydavateľstvo:Cisco Press, 2010
Počet strán:552
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587058448

Odporúčané študijné materiály pre IP Telephony (CCNA Voice)

Študentom budú odprezentované všetky témy, ktoré sa vyžadujú na certifikačnej skúške a mnohé ďalšie. Odporúčame si však zadovážiť aj knižku CCNA Voice Official Exam Certification Guide, z ktorej tento kurz primárne vychádza. Kurz však obsahuje poznatky aj z ďalších knižných titulov a z praxe. Dostupné knižné tituly zdarma a dokumentácie dostanú študenti na stretnutiach kurzu.

CCNA Voice Official Exam Certification Guide CCNA Voice
Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC)
Autori:Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake
Vydavateľstvo:Cisco Press, 2008
Počet strán:550
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587202070
 
Cisco Voice over IP (CVOICE) (Authorized Self-Study Guide) (3rd Edition) Cisco Voice over IP (CVOICE)
Authorized Self-Study Guide
3rd Edition
Autor:Kevin Wallace
Vydavateľstvo:Cisco Press, 2008
Počet strán:500
Jazyk:Anglický
ISBN:9781587055546
 

Ak máte nejaký ďalší dobrý knižný tip, napíšte nám.