Čo je to NAG?

NAG (Networking Academy Games) je súťaž študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, kde môžu demonštrovať svoje teoretické i praktické vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike.

Môžem sa prihlásiť?

Ak si študent riadneho denného štúdia a nie si evidovaný ako inštuktor v Systéme sieťových akadémií, tak môžeš.

Chcem sa prihlásiť

Ak máš záujem sa prihlásiť do školského kola, napíš e-mail na:

nag [at] cisco.fiit.stuba.sk

Súťažné kategórie

V školskom kole sa bude súťažiť v dvoch kategóriách:

  • Kategória UNI je súťaž jednotlivcov, kde okrem teoretického testu bude aj praktický test na reálnych Cisco zariadeniach.
  • Kategória PT je súťaž jednotlivcov, kde bude okrem teoretického testu aj praktický test v Packet Traceri.

Najlepší dvaja riešitelia z každej kategórie dostanú možnosť postúpiť do národného kola.

Termíny

Súťaž NAG má školské, následne národné a nakoniec medzinárodné kolo.

Školské kolo

Termín školského kola je: 27.3.2013 o 9:00 (streda)
Bude sa konať v priestoroch RCNA pri FIIT STU v Bratislave.

Do národného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia z kategórie UNI a z kategórie PT.

Národné kolo

Národné kolo sa bude konať v priestoroch ASC pri FEI TU v Košiciach, 29.4.2013.

Medzinárodné kolo

Víťazní riešitelia národného kola budú nominovaní do NetRiders (ak sa bude konať, termín zatiaľ neurčený).

Čo musím vedieť?

Školské kolo súťaže pozostáva z teoretického testu a praktického testu. Na teste môžeš očakávať úlohy z oblasti počítačových sietí na úrovni CCNA 1-4.

Oficiálna stránka súťaže je na adrese:
http://www.netacad.sk/nag

Výsledky národného kola
Výsledky sú zverejnené na http://www.netacad.sk/nag2013/vysledky
Gratulujeme úspešným zástupcom našej akadémie.