Čo je to NAG?

NAG (Networking Academy Games) je súťaž študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, kde môžu demonštrovať svoje teoretické i praktické vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike.

Môžem sa prihlásiť?

Ak si študent riadneho denného štúdia a nie si evidovaný ako inštuktor v Systéme sieťových akadémií, tak môžeš.

Chcem sa prihlásiť

Ak máš záujem sa prihlásiť do školského kola, napíš e-mail na:

nag [at] cisco.fiit.stuba.sk

Termíny

Súťaž NAG má školské, následne národné a nakoniec medzinárodné kolo.

Školské kolo

Termín školského kola je: 7. 4. 2014 o 10:00 (Pondelok)
Bude sa konať v priestoroch CNA FIIT STU v Bratislave.

Do národného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia.

Národné kolo

Národné kolo sa bude konať v priestoroch ASC pri FEI TU v Košiciach, 30. 4. 2014.

Medzinárodné kolo

Víťazní riešitelia národného kola budú nominovaní do NetRiders.

Čo musím vedieť?

Školské kolo súťaže pozostáva z praktického testu - konfigurácia zariadení a riešenie bežných problémov v počítačových sieťach. Na teste môžeš očakávať úlohy na úrovni CCNA 1-4.

Oficiálna stránka súťaže je na adrese:
http://www.netacad.sk/podujatia/nag2014