Čo je to NAG?

NAG (Networking Academy Games) je súťaž študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, kde môžu demonštrovať svoje teoretické i praktické vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike.

Môžem sa prihlásiť?

Ak si študent riadneho denného štúdia a nie si evidovaný ako inštuktor v Systéme sieťových akadémií, tak môžeš.

Chcem sa prihlásiť

Ak máš záujem sa prihlásiť do školského kola, napíš e-mail na:

nag [at] cisco.fiit.stuba.sk

Termíny

Súťaž NAG má školské a následne národné kolo.

Školské kolo

Termín školského kola je: 21. 2. 2018
Bude sa konať v priestoroch CNA FIIT STU v Bratislave o 17:00 v miestnosti 1.04

Do národného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia.

Národné kolo

Národné kolo sa bude konať v priestoroch ASC pri FEI TU v Košiciach 22.3.2018.

Čo musím vedieť?

Školské kolo súťaže pozostáva z praktického testu - konfigurácia zariadení a riešenie bežných problémov v počítačových sieťach. Na teste môžeš očakávať úlohy na úrovni CCNA 1-4.

Oficiálna stránka súťaže je na adrese:
http://www.netacad.sk/podujatia/nag2018