Poplatky za kurzy pre akademický program

Ceny platia len pre študentov denného štúdia (do 31.8. v roku ukončenia štúdia), pre ostatných platí uvedená suma + 20% DPH.
Uvedené ceny platia od 1. septembra 2014.

Výška poplatkov CCNA kurzov - 1. stupeň

1. semester - študenti predmetu PKS       35 €   
1. semester 100 €   
2. semester 145 €   
2.-3. semester - študenti predmetu PSIP 155 €   
3. semester 165 €   
4. semester 185 €   
4. semester - študenti predmetu WANT 100 €   


Výška poplatkov CCNP kurzov - 2. stupeň

5. semester - ROUTE 330 €   
6. semester - SWITCH 330 €   
7. semester - TSHOOT 330 €   

Výška poplatku kurzu CCNA Security

CCNA Security 300 €   

Výška poplatku kurzu IP Telephony (CCNA Voice)

IP Telephony (CCNA Voice) 300 €   


Spôsob úhrady poplatku

Adresát: Sieťová akadémia
FIIT STU v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
Číslo účtu: 7000244074
Kód banky: 8180
IBAN: SK1781800000007000244074
Konštantný symbol:   0308
Do poznámky pre prijímateľa bezpodmienečne zadajte vaše priezvisko a názov triedy.
Príklad: Novák - 2S-IG-04V prípade, že žiadate vystaviť faktúru, je potrebné zaslať fakturačné údaje príslušnému inštruktorovi.

Na úvodnom stretnutí je nevyhnutné doložiť:

  • kópiu dokladu o úhrade (potvrdenie z banky, poštová poukážka, printscreen online prevodu),
  • doklad o dennom štúdiu alebo o zamestnaní v rezorte školstva (ak ste študent STU, stačí vedieť vaše AIS číslo)

Kontakt

Sekretariát CNA:   Zuzana Marušincová
tel.:   +421 918 563 084
e-mail:   zuzana.marusincova [at] stuba.sk