Poplatky za kurzy pre neakademický program

Uvedené ceny platia od 1. januára 2011.

Výška poplatkov CCNA kurzov - 1. stupeň

  cena bez DPH cena s DPH
1. semester 480 € 576 €
2. semester 580 € 696 €
3. semester 680 € 816 €
4. semester 780 € 936 €

Výška poplatkov CCNP kurzov - 2. stupeň

  cena bez DPH cena s DPH
5. semester - ROUTE 800 € 960 €
6. semester - SWITCH 800 € 960 €
7. semester - TSHOOT 800 € 960 €

Výška poplatku kurzu CCNA Security

  cena bez DPH cena s DPH
CCNA Security 800 € 960 €

Výška poplatku kurzu IP Telephony (CCNA Voice)

  cena bez DPH cena s DPH
IP Telephony (CCNA Voice) 800 € 960 €
Spôsob úhrady poplatku

Adresát: Sieťová akadémia
FIIT STU v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
Číslo účtu: 7000244074
Kód banky: 8180
IBAN: SK1781800000007000244074
Konštantný symbol:   0308
Do poznámky pre prijímateľa bezpodmienečne zadajte vaše priezvisko a názov triedy.
Príklad: Novák - 2S-IG-04V prípade, že žiadate vystaviť faktúru, je potrebné zaslať fakturačné údaje príslušnému inštruktorovi.

Na úvodnom stretnutí je nevyhnutné doložiť:

  • kópiu dokladu o úhrade (potvrdenie z banky, poštová poukážka, printscreen online prevodu),

Kontakt

Sekretariát CNA:   Zuzana Marušincová
tel.:   +421 918 563 084
e-mail:   zuzana.marusincova [at] stuba.sk