Postup pri registrácii

 1. Záujemca o štúdium na CNA a ITC vyplní elektronickú prihlášku, čím sa zaradí do zoznamu záujemcov.
 2. Potvrdenie o zaradení do zoznamu prihlásených dostane záujemca prostredníctvom e-mailu.
 3. Pri dostatočnom počte záujemcov o kurz bude inštruktorom stanovený harmonogram s termínmi stretnutí a prostredníctvom e-mailu tento kurz ponúknutý prihláseným záujemcom.
 4. Záujemcovia, ktorým stanovený harmonogram kurzu vyhovuje, prostredníctvom e-mailu danému inštruktorovi záväzne potvrdia účasť.
  • Po záväznom prihlásení minimálneho počtu účastníkov na kurz, inštruktor potvrdí prostredíctvom e-mailu otvorenie kurzu.
  • V prípade prekročenia maximálnej kapacity kurzu sú účastníci do kurzu zaradení podľa poradia záväzného potvrdenia účasti. Záujemcovia nezaradení z kapacitných dôvodov budú informovaný e-mailom.
  • V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity bude kurz zrušený a záväzne prihláseným záujemcom zrušenie oznámené e-mailom.
 5. Účastníkom zaradeným do kurzu je zaslaný potvrdzujúci e-mail spolu s výzvou na zaplatenie poplatku.
 6. Poplatok je NEVYHNUTNÉ uhradiť do úvodného stretnutia, pričom potvrdenie o zaplatení je NEVYHNUTNÉ doložiť (odovzdať kópiu) najneskôr na úvodnom stretnutí triedy.
 7. V prípade nesplnenia predchádzajúceho bodu je študent z triedy vyradený a jeho miesto je ponúknuté nasledujúcemu záväznému záujemcovi v zozname.