Aktuality

Networking Academy Games 2018

31.1.2018

NAG 2018

Príď si preveriť svoje sieťarske vedomosti na univerzitné kolo 13. ročníka prestížnej súťaže Networking Academy Games (NAG 2018), ktoré sa koná už 21. 2. 2018.

Viac o súťaži a o univerzitnom kole sa dozvieš na stránke súťaže.

Otvorenie tried v zimnom semestri 2017/2018

11.1.2018

1S-DM-07 - trieda pravidelného kurzu prvého semestra CCNA, začínajúca 16.10.2017.

2S-DM-07 - trieda druhého semestra CCNA, začínajúca 2.1.2018.

23S-DM-PSIP-1718 - trieda 2. a 3. semestra CCNA pre študentov PSIP, začínajúca 23.1.2018.

1S-HP-PKS-1718 - trieda prvého semestra CCNA pre študentov PKS.

Prvá fáza letnej školy

3.7.2017

V rámci prvej fázy letnej školy sa nám podarilo otvoriť pre vás tieto triedy:

 • 1S-AV-01 - trieda prvého semestra CCNA začínajúca 27.6.2017.
 • 1S-MT-01 - trieda prvého semestra CCNA začínajúca 27.6.2017.
 • 1S-JL-04 - trieda prvého semestra CCNA začínajúca 3.7.2017.

Letná škola 2017

15.5.2017

Letna skola

Počas leta máte možnosť absolvovať na CNA FIIT STU ľubovolné dva CCNA kurzy, s možnosťou pokračovať v štúdiu v zimnom semestri.

Kurzy sa budú otvárať v dvoch fázach:

 • od 19. 6. 2017 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4
 • od 31. 7. 2017 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4


V každej fáze budeme ponúkať všetky 4 CCNA kurzy najnovšieho curricula (verzia 6), takže je na vás, ktoré z nich počas leta absolvujete. Dokončite si svoju prípravu na 200-125 CCNA certifikačnú skúšku.

Končiaci študenti (tohtoročný absolventi) majú možnosť absolvovať kurzy za akademické ceny, pokiaľ sa kurz začne do 31. 8. 2017.

Stretávať sa budeme raz týždenne v laboratóriach CNA, v budove FIIT STU na Iľkovičovej 2 v Bratislave.

 • Podmienky pre účasť a poplatky sú rovnaké, ako pri bežných kurzoch.
 • Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár v sekcii Registrácia.
 • V prípade nedostatočného počtu záujemcov sa nemusia otvoriť všetky kurzy.

NAG 2017

26.4.2017

NAG 2017

Príď si preveriť svoje sieťarske vedomosti na školské kolo súťaže Networking Academy Games, ktoré sa koná už 26. 4. 2017. 

Viac o súťaži a o školskom kole sa dozvieš na stránke súťaže.

 

Boli zverejnené výsledky školského kola. Do národného kola postupuje Tomáš Boros a Peter Škrak. Blahoželáme.

Pravidelné kurzy CCNA1

14.3.2017

V roku 2017 začíname otvárať kurz CCNA1 pravidelne 3-krát do roka:

 • január,
 • jún,
 • október.

V iných termínoch sa bude kurz ponúkať podľa záujmu. Viac info.

Veríme, že táto zmena vám pomôže lepšie naplánovať čas a zúčasniť sa kurzu v období, ktoré vám najlepšie vyhovuje.

Otvorenie tried v zimnom semestri 2016/2017

19.1.2017

23S-DM-PSIP-16-17 - trieda 2. a 3. semestra CCNA pre študentov PSIP začínajúca 24.1.2017.

1S-HP-PKS-1617-3 - trieda prvého semestra CCNA pre študentov PKS.

1S-HP-PKS-1617-2 - trieda prvého semestra CCNA pre študentov PKS.

1S-HP-PKS-1617 - trieda prvého semestra CCNA pre študentov PKS.

Druhá fáza letnej školy

15.8.2016

V rámci druhej fázy letnej školy sa nám zatiaľ podarilo otvoriť pre vás tieto triedy:

 • 2S-JL-03 - trieda druhého semestra CCNA začínajúca 9.8.2016.
1  2  3  4  ...   10